سلام همراهان همیشگی

از این به بعد از این دریچه با هم در کنار کودکان کار خواهیم بود.